Hotărârea nr. 303/1998

SCHIMBAREA DESTINATIEI UNOR SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA.

HOTĂRÂREA NR. 303

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 decembrie 1998,

Analizând referatul  nr. 24.387/1998 al Direcţiei Patrimoniu - Serviciul  E.A.I. privind schimbarea destinaţiei unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă,

Având în vedere prevederile art. 7 din H.C.L. nr. 55/1996, republicată, şi ţinând cont de avizul dat de către comisia de specialitate,

În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă schimbarea destinaţiei următoarelor spaţii: str. Castanilor 10 (28 mp) din staţie radioficare în locuinţă şi str. Dealul Spirii nr. 50-52 (57,75), din anexe gospodăreşti în locuinţă.

ART.2. Schimbarea destinaţiei spaţiilor menţionate la art.1 conduce automat la modificarea corespunzătoare a chiriei.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

ADRIAN MORUZI