Hotărârea nr. 302/1998

INCHIRIEREA DIRECTA A SOPATIULUI SITUAT IN BRASOV, STR. M.WEISS NR.3 CATRE IVANICA VIOREL MIRCEA - MIC MESERIAS.

HOTĂRÂREA NR. 302

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 decembrie 1998,

Analizând referatul  nr. 21.682/1998 al Direcţiei Patrimoniu-Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile, privind încheierea directă a spaţiului situat în Braşov, str. M. Weiss nr. 3 către Ivănică Viorel  Mircea - mic meseriaş,

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 55/1996, republicată art. 5 şi ţinând cont de avizul dat de către comisia de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie,

În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă închirierea directă, fără licitaţie publică, către Ivănică Viorel Mircea - mic meseriaş, a spaţiului situat în Braşov, str. Michael Weiss nr. 3, în suprafaţă de 20,80 mp, cu destinaţia - prestări servicii.

ART.2. Chiria aferentă spaţiului va fi stabilită conform Deciziei Consiliului Judeţean Braşov, referitoare la spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă.

ART.3. Încheierea se face pe o perioadă de 5 (cinci) ani, cu posibilităţide prelungire, conform H.C.L. nr. 55/1996, republicată.

ART.4. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

ADRIAN MORUZI