Hotărârea nr. 301/1998

PREZENTAREA DE CATRE R.A. TERMO, SPRE AVIZAREA CONSILIULUI LOCAL, CONTRACTUL CADRU CE URMEAZA SA-L INCHEIE CU ASOCIATIILE DE PROPRIETARI.

HOTĂRÂREA NR. 301

Analizând referatul nr. 26.441/1998 al Direcţiei Relaţii Comunicare prin care se propune ca R.A. Termo să prezinte spre avizare Consiliului Local contractul cadru pe care îl încheie cu asociaţiile de proprietari,

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernamentale 425/1994 şi ale Ordonanţei nr. 21/1992, republicată, privind protecţia consumatorului,

În temeiul art. 20 lit. "g", "j", "k" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. R.A. Termo va prezenta spre avizare Consiliului Local, până la următoarea şedinţă ordinară, contractul cadru ce urmează a fi încheiat cu Asociaţiile de Proprietari.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

ADRIAN MORUZI