Hotărârea nr. 300/1998

ABROGAREA HCL 94/97 SI HCL 96/97

HOTĂRÂREA NR. 300

Analizând referatul nr. 26.037din 11 noiembrie 1998al Direcţiei Economice, Serviciul Contencios şi referatul Direcţiei Administraţiei Publice Locale cu privire la încadrarea în prevederile Legii nr. 69/1991 republicată, art. 14 (1) din care rezultă că numărul de membri ai Consiliului Local Braşov este de 31 consilieri,

Întrucât Ordonanţa Guvernului nr. 22 a fost abrogată,

Conform Legii nr. 69/1991 art. 47 (1) viceprimarii îşi păstrează calitatea de consilieri, 

În temeiul art. 28 (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. De la data prezentei, se abrogă Hotărârile Consiliului Local nr. 94/1997 şi nr. 96/1997.

ART.2. Domnii viceprimari Ladislau Hethazi şi Corneliu Zota revin la calitatea de consilieri, conform art. 47 (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

ADRIAN MORUZI