Hotărârea nr. 30/1998

APROBAREA CONCESIONARII TERENULUI INSCRIS IN C.F. 15714. REVOCAREA HCL 219/1996 SI HCL 245/1997

HOTÃRÂREA NR. 30

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 februarie 1998,

Analizând referatul nr. 4757/1998 al Direcţiei Patrimoniu privind modificarea art. 2, din H.C.L. nr. 245/1997,

În temeiul art. 20, lit. "g", art. 28 şi 84 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Începând cu data prezentei hotărâri se revocă H.C.L. nr. 219/1996 şi H.C.L. nr. 245/1997.

ART.2. Se aprobă concesuionarea pe o perioadă de 99 de ani a terenului înscris în C.F. nr. 15714 în suprafaţă totală de 4245,76 mp următoarelor instituţii:

1. Supafaţa de teren de 1475,00 mp, înscrisă în C.F. nr. 15.714 cu nr. top. 6744/4, 6743/1/2/4 Direcţiei Generală de Muncă şi Protecţie Socială a Judeţului Braşov.

2. Suprafaţa de teren de 1.000 mp înscrisă în C.F. nr. 15.714 cu nr. top. 6744/2, 6743/3, 6743/1/2/3 şi suprafaţa de 815,76 înscrisă în C.F. nr. 15.714 cu nr. top. 6744, 6743/2, 6743/1/2 rămâne la dispoziţia Primăria Municipiului Braşov.

ART.3. Primarul va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

NIŢÃ EMIL