Hotărârea nr. 3/1998

ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL A SUMEI DE 20.000.000 LEI PENTRU REALIZARE A DOUA PAGINI DESPRE BRASOV IN CATALOGUL ROMANIA - TURISM

HOTÃRÂREA NR. 3

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 ianuarie 1998,

Analizând referatul nr. 2105/1998 al Serviciului Protocol, prin care se propune alocarea sumei de 20.000.000 lei pentru includereaa două pagini despre Braşov în catalogul de publicitate turistică ROMÂNIA - TURISM editat de editura "Pagini Naţionale";

În temeiul art. 20 lit. "e" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 20.000.000 lei pentru realizarea şi includerea a două pagini despre Braşov în catalogul de publicitate turistică ROMÂNIA - TURISM editat de Editura "Pagini Naţionale".

ART.2. Direcţia Economică şi Serviciul Protocol vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Preşedinte al şedinţei,

BÂRSÃŞTEANU TRAIAN