Hotărârea nr. 299/1998

MODIFICARE H.C.L. NR. 133/1997.

HOTĂRÂREA NR. 299

Consiliul Local al Municipuiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 decembrie 1998,

Analizând referatul nr. 23.368/1998 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile, referitor la modificarea H.C.L. nr. 133/1997,

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 55/1996, republicată, art. 5 şi ţinând cont de avizul dat de comisia de specialitate,

În temeiul art. 20 lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se modifică art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 133/1997 astfel:

Se aprobă închirierea directă, fără licitaţie publică, către Partidul Pensionarilor din România - filiala Braşov, a spaţiului situat în Braşov str. N. Titulescu nr. 26, în suprafaţă de 86.50 mp, cu destinaţia sediu.

ART.2. Art. 2 şi 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 133/1997 rămân neschimbate.

ART.3. Hotărârea Consiliului Local nr. 133/1997 astfel modificată va fi republicată.

ART.4. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

ADRIAN MORUZI