Hotărârea nr. 298/1998

INCHIRIEREA DIRECTA CATRE DIRECTIA SANITAR VETERINARA BRASOV, A SPATIULUI SITUAT IN BRASOV, STR. SOARELUI NR.2

HOTĂRÂREA NR. 298

Consiliul Local al Municipiului Braşov,  întrunit în şedinţă la data de 7 decembrie 1998,

Analizând referatul nr. 16.914/1998 al Direcţiei Patrimoniu- Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile, privind închirierea directă fără licitaţie publică către Direcţia Sanitar Veterinară Braşov, a spaţiului situat în Braşov str. Soarelui nr. 2,

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 55/1996, republicată, art. 5 şi ţinând cont de avizul dat de către comisia de analiză  a spaţiilor cu altă destinaţie,

În temeiul art. 20 lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă închirierea directă, fără licitaţie publică, către Direcţia Sanitar Veterinară Braşov, a spaţiului situat în Braşov, str. Soarelui nr. 2, în suprafaţă de 18 mp, cu destinaţia: Circumscrispţie Sanitar-Veterinară.

ART.2. Chiria aferentă spaţiului va fi stabilită conform Deciziei Consiliului Judeţean Braşov, referitoare la spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă.

ART.3. Închirierea se face pe o perioadă de 5 (cinci) ani.

ART.4. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

ADRIAN MORUZI