HOTĂRÂREA NR. 297

Consiliul Local al Municipiului Braşov,  întrunit în şedinţă la data de 7 decembrie 1998,

Analizând referatul nr. T 25.737 din 13 octombrie 1998 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, privind P.U.D. str. Molidului,

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991,

În temeiul art. 20 lit. "m" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se respinge proiectul Plan Urbanistic de Detaliu - str. Molidului (zona Iepure), proiect nr. 34.575, întocmit de S.C. Proiect Braşov S.A. la comanda beneficiarului Bunu Iordache.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

ADRIAN MORUZI