Hotărârea nr. 296/1998

REVOCAREA H.C.L. NR.210/ 31 AUGUST 1998.

HOTĂRÂREA NR. 296

Consiliul Local al Municipiului Braşov,  întrunit în şedinţă la data de 7 decembrie 1998,

Analizând referatul nr. ad. 18.355/9.11.1998 prin care se propune revocarea H.C.L. nr. 210 din 31 august 1998 în care se respinge eşalonarea la plată a impozitului forfetar, pe perioada 30 ianuarie 1998 - 19 mai 1999 şi ţinând cont de contestaţia înaintată de numitul Oţelea Lucian-Raul, Direcţia Economică propune scutirea la plată a impozitului forfetar, în sumă de 597.260 lei,

Având în vedere prevederile art. 38 din O.G. nr. 53/1997, art. 30 din O.G. nr. 85/1997 şi Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990,

În temeiul art. 20 lit. "e" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 210/31.08.1998, prin care se respinge eşalonarea la plată a impozitului forfetar în sumă de 597.260 lei, datorate de Otelea Lucian-Raul.

ART.2. Se aprobă scutirea la plată a impozitului forfetar pe perioada 30.01.1998-19.05.1998, în sumă de 597.260 lei, datorate de Oţelea Lucian-Raul, domiciliat în Braşov, str. Olteţ nr. 23, bl. 310 B, ap. 6.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

ADRIAN MORUZI