Hotărârea nr. 295/1998

INSUSIREA EXPERTIZEI TEHNICE REFERITOARE LA IMOBILUL DIN STR. CRISAN NR.5 A.

HOTĂRÂREA NR. 295

Consiliul Local al Municipiului Braşov,  întrunit în şedinţă la data de 7 decembrie 1998,

Analizând referatul nr. 10.833/1998 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului privind expertiza tehnică prin care se propune dezmembrarea unui teren din Braşov, str. Crişan nr. 5A în vederea stabilirii lotului aferent, necesar înstrăinării clădirii conform prevederilor Legii nr. 112/1995,

În temeiul art. 20 lit. "g" şi art. 84 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Nu se aprobă dezmembrarea terenului înscris în C.F. nr. 12.754 nr. top. (163/1-160/1/1/1), în suprafaţă totală de 3929,54 mp, deoarece nu este de competenţa Consiliului Local.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

ADRIAN MORUZI