Hotărârea nr. 294/1998

ACTUALIZAREA TAXELOR SPECIALE PENTRU OFICIEREA CASATORIILOR.

HOTĂRÂREA NR. 294

Consiliul Local al Municipiului Braşov,  întrunit în şedinţă la data de 7 decembrie 1998,

Analizând referatul nr. 82.682/1998 al Serviciului Stare Civilă, prin care se propune actualizarea taxelor speciale instituite pentru oficierea căsătoriilor în zilele de repaus săptămânal, precum şi permisiunea de fotografiere şi filmare a ceremoniilor de oficiere a căsătoriilor,

Având în vedere prevederile Legii nr. 72/1997 şi ale Legii nr. 27/1994, republicată,

În temeiul art. 20 lit. "f", art. 28 şi art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se respinge actualizarea taxelor speciale instituite pentru oficierea căsătoriilor în zilele de repaus săptămânal, precum şi pentru perminsiunea de fotografiere şi filmare a ceremoniilor de oficiere a căsătoriilor.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

ADRIAN MORUZI