Hotărârea nr. 293/1998

SCHIMBARE DENUMIRE - SERVICIUL PROTECTIE CIVILA.

HOTĂRÂREA NR. 293

Consiliul Local al Municipiului Braşov,  întrunit în şedinţă la data de 7 decembrie 1998,

Analizând referatul nr. 24.456/1998 al Serviciului Protecţie  Civilă din cadrul Direcţiei Coordonare prin care se propune schimbarea denumirii Serviciului de Protecţie Civilă în "Inspectoratul de Protecţie Civilă" şi modificarea corespunzătoare a organigramei,

Având în vedere prevederile art. 3,4 şi 9 din Decizia nr. 57/1998 a protecţiei civile, precum şi art. 44 din Legea nr. 106/1996,

În temeiul art. 20 şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă schimbarea denumirii Serviciului Protecţie Civilă în Inspectoratul de Protecţie Civilă.

ART.2. Organigrama astfel modificată va fi republicată.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

ADRIAN MORUZI