Hotărârea nr. 291/1998

NUMIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA R.A. TERMO BRASOV.

HOTĂRÂREA NR. 291

Consiliul Local al Municipiului Braşov,  întrunit în şedinţă la data de 26 noiembrie 1998,

În temeiul art. 20, alin. 2, lit. "i" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă Consiliul de Administraţie al R.A. Termo Braşov, în următoarea componenţă: Gheorghe Paler, Ladislau Szente, Gheorghe Boşca, Emil Niţă, Marina Bugiu, Octavian Căpitanu - consilieri municipali, Claudiu Diţă- director R.A.Termo, Vasile Ţibrea - reprezentant al Ministerului de Finanţe, Florica Rascarache - director economic R.A. Termo, Attila Radnoti - şef Serviciul Administare Străzi Primăria Braşov, Liviu Buduşan - şef Serviciul Investiţii Primăria Braşov.

ART.2. Consiliul  de Administraţie are mandatul de a propune reorganizarea  structurală a R.A. Termo până la data de 31 martie  1999.

ART.3. Consiliul de Administraţie prevăzut la art. 1 este însărcinat cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MIHAI PREDA