Hotărârea nr. 290/1998

NUMIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA R.A.T BRASOV.

HOTĂRÂREA NR. 290

Consiliul Local al Municipiului Braşov,  întrunit în şedinţă la data de 26 noiembrie 1998,

În temeiul art. 20, alin. 2, lit. "i" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă Consiliul de Administraţie al R.A.T. Braşov, în următoarea componenţă: George Scripcaru, Gheorghe Dinu, Corneliu Gane, Emeric Benedek, Emil Marian, Ştefan Rogoz - Consilieri municipali, August Pulpea - director R.A.T. Braşov, Sergiu Delvig - director adjunct, Mircea Szabo- director adjunct, Maria Patrolea - director economic, Arnold Ungureanu - director D.A.P.L. Braşov, Gheorghe Râşteiu - director economic Primăria Braşov, Lucian Voinescu - reprezentant al Ministrului de Finanţe.

ART.2. Consiliul de Administraţie prevăzut la art. 1 este însărcinat cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MIHAI PREDA