Hotărârea nr. 29/1998

APROBAREA SCOATERII LA LICITATIE PUBLICA A TERENULUI SITUAT IN STR.M. KOGALNICEANU

HOTÃRÂREA NR. 29

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 februarie 1998,

Având în vedere referatul Direcţiei Patrimoniu nr.7121/1998 privind scoaterea la licitaţie publică a terenului solicitat de S.C. MADEIRA S.R.L.,

În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice localenr. 69/1991, republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1.Se aprobă scoaterea la licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 22,0 mp situat în Braşov, str. M. Kogălniceanu bl. 1K, sc. C în vederea  realizării unui spaţiu comercial cu caracter provizoriu.

ART.2. Preţul de pornire a licitaţiei este conform H.C.L. nr. 15/1995, actualizat conform H.C.L. nr. 243/1996, de 25.000 lei/mp/lună.

ART.3. Terenul se închiriează pe durată nedetrminată şi la somaţia Primăriei Braşov se va elibera în termen de 72 de ore. 

ART.4. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

NIŢÃ EMIL