Hotărârea nr. 288/1998

INCHIRIEREA DIRECTA CATRE ALIANTA PENTRU ROMANIA A SPATIULUI SITUAT IN BRASOV, STR. LUNGA NR. 13.

HOTĂRÂREA NR. 288

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 4 noiembrie 1998,

Analizând referatul nr. 6.428/1998 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile, privind închirierea directă fără licitaţiepublică către Alianţa pentru România a spaţiului situat în Braşov, str. Lungă nr. 13,

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 55/1996, republicată art. 5 şi ţinând cont de avizul dat de către comisia de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie,

În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă închirierea directă, fără licitaţie publică, a spaţiului situat în Braşov, str. Lungă nr. 12, în suprafaţă de 117,95 mp, cu destinaţia de sediu, către Partidul Alianţa pentru România.

ART.2. Chiria aferentă spaţiului va fi stabilită conform Deciziei Consiliului Judeţean Braşov, referitoare la spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă.

ART.3. Închirierea se face pe o perioadă de 5 (cinci) ani.

ART.4. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

GHEORGHE DINU