Hotărârea nr. 286/1998

COMPLETAREA H.C.L. 81/1998

HOTĂRÂREA NR. 286

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 4 noiembrie 1998,

Analizând referatul nr. 24.214/1998 al Serviciului Contencios, prin care se propune completarea H.C.L. nr. 81/1998,

Având în vedere prevederile Legii nr. 17/1994 şi ale Legii nr. 5/1973,

În temeiul art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se completează H.C.L. nr. 81/1998 cu un articol, ce va avea următorul conţinut:

"Nivelul veniturilor obţinute din chirii, menţionat în anexă, va fi aplicat persoanelor fizice care deţin contracte de închiriere pe baza Legii nr. 17/1994, de la data expirării contractelor respective."

ART.2. Hotărârea Consiliului Local nr. 81/1998 astfel modificată va fi republicată.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

GHEORGHE DINU