Hotărârea nr. 285/1998

RESPINGEREA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI PRIVIND IMOBILUL DIN STR. LUNGA NR. 225.

HOTĂRÂREA NR. 285

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 4 noiembrie 1998,

Analizând referatul nr. 11.560 din 9 octombrie 1998 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului privind dosarul de expertiză pentru ieşirea din indiviziune a imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 225,

În temeiul art. 20 lit. "g", art. 28 şi art. 84 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Nu se însuşeşte raportul de expertiză tehnică nr. 826/1998, întocmit de ing. Lucian Climovici, privind imobilul din Braşov, str. Lungă nr. 225.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

GHEORGHE DINU