Hotărârea nr. 284/1998

STABILIREA MODALITATII DE CALCUL IN VEDEREA CALCULARII INDEMNIZATIEI LUNARE A CONSILIERILOR.

HOTĂRÂREA NR. 284

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 4 noiembrie 1998,

Analizând referatul nr. 24.254/1998 al Serviciului Salarizare-Personal din cadrul Direcţiei Coordonare, prin care se propune stabilirea modalităţii de calcul în vederea calculării indemnizaţiei lunare, 

Având în vedere prevederile Cap. II, anexa II/1 din Legea nr. 154/1998,

În temeiul art. 20 lit. "c" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se modifică art. 123 din Regulamentul de Funcţionare al Consiliului Local Braşov, care va avea următorul cuprins:

"Indemnizaţia lunară a consilierilor pentru participarea la şedinţele Consiliului şi comisiilor, se stabileşte conform legii şi se calculează astfel: pentru şedinţa ordinară - coeficient 1,000, iar pentru fiecare din celelalte şedinţe - coeficient 0,500, dar nu mai mult de coeficient de multiplicare de 2,500 prevăzut de lege".

ART.2. Regulamentul astfel modificat şi completat va fi publicat. 

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

GHEORGHE DINU