Hotărârea nr. 283/1998

MODIFICAREA SI COMPLETAREA ORGANIGRAMEI PRIN STABILIREA NUMARULUI DE PERSONAL LA SERVICIUL SALVAMONT.

HOTĂRÂREA NR. 283

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 4 noiembrie 1998,

Analizând referatul nr. 24.255/1998 al Serviciului Salarizare-Personal din cadrul Direcţiei Coordonare, prin care se propune stabilirea numărului de posturi la Serviciul Salvamont la 6 persoane,

Având în vedere prevederile H.C. nr. 1269/1996 şi O.G. nr. 58/1998,

În temeiul art. 25 şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se stabileşte numărul de posturi la formaţiunea Salvamont, la 6 persoane.

ART.2. Formaţiunea Salvamont va funcţiona în cadrul Direcţiei Gospodărie Oraş.

ART.3. Numărul de posturi pentru formaţiunea Salvamont va fi asigurat prin redistribuirea a 2 posturi vacante existente la alte servicii:

- 2 posturi se aprobă peste numărul 315, aprobat de Consiliul Local;

- 2 posturi există deja în organigrama aprobată.

ART.4. Organigrama astfel modificată şi completată va fi republicată.

ART.5. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

GHEORGHE DINU