Hotărârea nr. 282/1998

INSUSIREA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI PRIVIND IMOBILUL DIN STR.DEALUL SPIREI NR. 12

HOTĂRÂREA NR. 282

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 4 noiembrie 1998,

Analizând referatul nr. 6276 din 30 septembrie 1998 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amanajarea Teritoriului privind expertiza tehnică referitoare la apartamentul nr. 2 din cadrul imobilului situat în Braşov, str. Dealul Spirei nr. 12,

În temeiul art. 20 lit. "g", art. 28 şi art. 84 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se însuşeşte punctul de vedere exprimat de către expert, prin concluziile cuprinse în expertiza nr. 656/1998 cu privire la imobilul din str. Dealul Spirei nr. 12.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

GHEORGHE DINU