Hotărârea nr. 281/1998

RESPINGEREA CONCLUZIILOR PREZENTATE IN EXPERTIZA NR. 1052/1998

HOTĂRÂREA NR. 281

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 4 noiembrie 1998,

Analizând referatul nr. 14.917 din 29 septembrie anul curent al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, privind expertiza tehnică, ce face obiectul spaţiului cu altă destinaţie din str. Armata Română nr.

În temeiul art. 20 lit. "e", art. 28 şi art. 84 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Nu se însuşeşte ăunctul de vedere prezentat de expertiza valorică nr. 1.052/1998, privind spaţiul din str. Armata Română nr. 24.

ART.2. Se va reface expertiza, avându-se în vedere preţurile pe metrul pătrat în acestă zonă, consederată zonă de lux.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

GHEORGHE DINU