Hotărârea nr. 280/1998

RESPINGEREA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI NR. 634/1998.

HOTĂRÂREA NR. 280

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 4 noiembrie 1998,

Analizând referatul nr. 8992 din 25 septembrie 1998 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului privind identificare şi propunere de intabulare teren situat în Braşov, str. Dacia nr. 53A, proprietatea Statului Român,

În temeiul art. 20 lit. "g", art. 28 şi art. 84 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Nu se însuşeşte punctul de vedere cu privire la propunerea de dezmembrare a terenului situat în Municipiul Braşov, str. Dacia nr. 53A, dezmembrare ce face obiectul expertizei nr. 634/1998.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

GHEORGHE DINU