Hotărârea nr. 279/1998

RESPINGEREA ESALONARII LA PLATA A CHELTUIELILOR JUDICIARE SI MAJORARILOR DE INTARZIERE AFERENTE, DATORATE DE NUMITUL RAILEANU MIRCEA.

HOTĂRÂREA NR. 279

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 4 noiembrie 1998,

Analizând referatul nr. 22.422/6 octombrie 1998, Direcţiei Economice, prin care se propune eşalonarea la plată a cheltuielilor judiciare în sumă de 590.000 lei şi a majorărilor aferente în sumă de 315.600 lei, în două rate lunare, cu începere de la data de 1 noiembrie 1998, datorate de numitul Răileanu Mircea,

Având în vedere prevederile O.G. nr. 11/1996 aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996 modificată şi completată prin O.G. nr. 53/1997,

În temeiul art. 20 lit. "e" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Nu se aprobă eşalonarea la plată a cheltuielilor judiciare şi a majorărilor aferente, în sumă de 905.600 lei, datorate de Mircea Răileanu, domiciliat în Braşov, str. Mierlei nr. 14, sc. A, ap. 13.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

GHEORGHE DINU