Hotărârea nr. 278/1998

RESPINGEREA ESALONARII LA PLATA A SUMEI DE 7.838.881 LEI REPREZENTAND CHIRIE PENTRU OCUPAREA DOMENIULUI PUBLIC SI A MAJORARILOR DE INTARZIERE AFERENTE IN SUMA DE 11.057.179 LEI.

HOTĂRÂREA NR. 278

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 4 noiembrie 1998,

Analizând referatul nr. 22.687/17 septembrie 1998 al Direcţiei Economice, prin care se propune eşalonarea la paltă a sumei de 18.896.060 lei, în două rate lunare, începând cu luna noiembrie 1998, datorate de S.C. "Vasipo" S.R.L.

Având în vedere prevederile art. 49 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale republicată şi art. 38 din O.G. nr. 53/1997,

În temeiul art. 20 lit. "e" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Nu se aprobă eşalonarea la plată a sumei de 18.896.060 lei, reprezentând chiria pentru ocuparea domeniului public în sumă de 7.838.881 lei şi majorări aferente în sumă de 11.057.179 lei.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

GHEORGHE DINU