Hotărârea nr. 277/1998

MENTINEREA H.C.L. 204/31 AUGUST 1998.

HOTĂRÂREA NR. 277

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 4 noiembrie 1998,

Analizând referatul nr.23.356/6 octombrie 1998 prin care se propune revocarea H.C.L. nr. 204/31.08.1998 în care se respinge eşalonarea la plată a impozitului pe venit şi ţinând cont de contestaţia înaintată de numitul Banciu Nicolae+Daniel, Direcţia Economică propune amânarea la plată impozitului pe venit în sumă de 960.000 lei, până la soluţionarea definitiva a litigiului,

Având în vedere prevederile art.38 din O.G. nr. 53/1997 şi art.30 din O.G. nr. 85/1997,    

În temeiul art. 20 lit. "e" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se menţine Hotărârea Consiliului Local nr. 204/31.08.1998, prin care se respinge eşalonarea la plată a impozitului pe venit, în sumă de 960.000 lei, datorat de Nicolae Daniel Banciu.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

GHEORGHE DINU