Hotărârea nr. 275/1998

DEZMEMBRAREA TERENULUI DIN BRASOV, STR. CRISAN NR. 5A.

HOTĂRÂREA NR. 275

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 4 noiembrie 1998,

Analizând referatul nr. 10.833 din 2 iunie 1998 al Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului şi Protecţia Mediului, cu privire la expertiza tehnică prin care se propune dezmembrarea unui teren din Braşov, str. Crişan nr. 5 A în vederea stabilirii lotului aferent, necesar înstrăinării clădirii conform prevederilor Legii nr. 112/1995,

Având în vedere H.C.L. nr. 284/1997,

În temeiul art. 20 lit. "g", art. 28 şi art. 84 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se amână aprobarea propunerii de dezmembrare a terenului din str. Crişan nr. 5A, în vederea completării materialului şi redactării proiectului de hotărâre corespunzător propunerii Executivului. Materialul va fi reintrodus în şedinţa din 30 noiembrie 1998.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

GHEORGHE DINU