Hotărârea nr. 274/1998

REDUCERE PERSONAL TEATRUL "SICA ALEXANDRESCU" BRASOV.

HOTĂRÂREA NR. 274

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 4 noiembrie 1998,

Analizând referatul nr. 24.194/1998 al Serviciului Salarizare Personal, prin care se propune aprobarea restructurării de personal la Teatrul "Sică Alexandrescu" din Braşov în urma repartizării alocaţiei bugetare pentru anul 1998, precum şi modificarea organigramei şi a statului de funcţiuni al Teatrului "Sică Alexandrescu". În urma prezentei hotărâri,

Având în vedere hotărârea Consiliului de Administraţie al Teatrului  "Sică Alexandrescu" din 31 august 1998 privind reducerea de personal, precum şi prevederile art. 130 lit. "a" din Codul Muncii,

În temeiul art. 20 lit. "d" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Începând cu data de 1 octombrie 1998 se restructurează numărul personalului prevăzut în statul de funcţiuni al Teatrului "Sică Alexandrescu" din Braşov, după cum urmează:

- pensionarea a 5 actori care îndeplinesc condiţiile legale:

- nepreluingirea contractelor de muncă pe perioade determinate pentru:

                   - 1 post îngrijitor scenă

                   - 1 post casier agenţie de bilete

                   - 2 posturi maşinişti

                   - 1 post şef producţie

                   - 1 post fochist

                   - desfiinţarea posturilor de consilier juridic şi inspector personal, conform art. 130 lit. "a"din Codul Muncii.

ART.2. Prin desfiinţarea posturilor, organigrama şi statul de funcţiuni al instituţiei se vor modifica şi reface în mod corespunzător.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

GHEORGHE DINU