Hotărârea nr. 273/1998

AMPLASAREA UNEI CONSTRUCTII PROVIZORII.

HOTĂRÂREA NR. 273

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 4 noiembrie 1998,

Analizând referatul nr. 26.535/7 octombrie 1998 al Serviciului Ocupare Locuri Publice din Direcţia Patrimoniu privind aprobarea unui teren pentru amplasarea unei construcţii provizorii în municipiul Braşov, str. Soarelui nr. 2,

În temeiul art. 20 lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă scoaterea la licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Soarelui nr. 2, pentru amplasarea unei construcţii provizorii.

ART.2. Suprafaţa ocupată este de 10 mp, preţul de pornire al licitaţiei este în conformitate cu H.C.L. nr. 296/1997, iar ocuparea se face pe o perioadă nedeterminată, în condiţiile H.C.L. nr. 42/1992, art. 4.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

GHEORGHE DINU