Hotărârea nr. 270/1998

AVIZAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI INTRE MUNICIPIUL BRASOV SI DOAMNA GOLOGAN STANCA.

HOTĂRÂREA NR. 270

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 4 noiembrie 1998,

Analizând referatul nr. 20.473/1998 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul  Evidenţă şi Administrare Imobile, privind avizarea unui schimb de terenuri între municipiul Braşov şi doamna Gologan Stanca,

În temeiul art. 20 lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se avizează realizarea schimbului de terenuri la echivalenţă de preş, între Municipiul Braşov şi proprietarii terenului înscris în C.F. nr. 21.820 cu nr. top 2.132/1/2/5, în suprafaţă totală de 495,57 mp.

ART.2. Se aprobă întocmirea expertizelor tehnice de identificare şi evaluare a terenurilor, ce vor face obiectul schimbului menţionat la art. 1.

ART.3. Expertizele întocmite conform art. 2 vor fi înaintate spre analiză şi însuşire Consiliului Local al Municipiului Braşov.

ART.4. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

GHEORGHE DINU