Hotărârea nr. 27/1998

APROBAREA SCOATERII LA LICITATIE A TREI SPATII CU ALTA DESTINATIE CECAT ACEEA DE LOCUINTA

HOTÃRÂREA NR. 27

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 februarie 1998,

Analizând referatul nr. 4181/1998 al Serviciului E.A.I. privind scoaterea la licitaţie a unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă,

Având în vedere prevederile art. 4 din  H.L.C. nr. 55/1996 republicată şi ţinând cont de avizul dat de comisia de specialitate,

În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă scoaterea la licitaţie în vederea închirierii spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în Braşov, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Adresă, spaţiu, str./nr.

Destinaţie

Suprafaţa mp

Preţ de pornire a licitaţieicf. Diceziei C.J. lei/mp/lună

Durată închirieri, ani

1. Republicii 4 prestări servicii

45

16.000

5

2. Oaşului 14 prestări servicii

25.5

12.000

5

3. Lungă 224 prestări servicii

112,96

3.000

5

ART.2. Organizatorul licitaţiei este R.A. RIAL Braşov.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

NIŢÃ EMIL