Hotărârea nr. 269/1998

AVIZAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI INTRE MUNICIPIUL BRASOV SI DL. MOASA V. IOAN.

HOTĂRÂREA NR. 269

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 4 noiembrie 1998,

Analizând referatul nr. 18.968 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile, privind avizarea unui schimb

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, art. 12 lit. "b" şi Legea nr. 114/1996 art. 5, alin. 3,

În temeiul art. 20 lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se amână propunerea de concesionare a unui teren în str. N. Titulescu nr. 19, pentru a se obţine puctul de vedere al Serviciului Contencios cu privire la faptul că servitutea implică şi dreptul de concesionare.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

GHEORGHE DINU