Hotărârea nr. 268/1998

AVIZAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI INTRE MUNICIPIUL BRASOV SI DOAMNA GANEA OLGA.

HOTĂRÂREA NR. 268

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 4 noiembrie 1998,

Analizând referatul nr. 16.653/1998 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile, privind avizarea unui schimb de terenuri între Municipiul Braşov şi doamna Ganea Olga,

În temeiul art. 20 lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se avizează realizarea schimbului de terenuri între Municipiul Braşov şi doamna Ganea Olga, având ca obiect terenul situat în Braşov, str. Şirul Beethoven nr. 2, respectiv str. Ucenicilor nr. 35.

ART.2. Se aprobă întocmirea expertizelor tehnice de identificare şi evaluare a terenurilor, ce vor face obiectul schimbului menţionat la art. 1.

ART.3. Experizele întocmite conform art. 2 vor fi înainate spre analiză şi însuşire plenului Consiliului Local al Municipiului Braşov.

ART.4. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

GHEORGHE DINU