Hotărârea nr. 267/1998

CONCESIONARE TEREN SITUAT IN BRASOV, STR. N.TITULESCU NR. 19 IN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCTIEI EXISTENTE.

HOTĂRÂREA NR. 267

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 4 noiembrie 1998,

Analizând referatul nr. 23.375/1998 al Direcţiei Patrimoniu Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile, privind concesionarea unui teren situat în Braşov, str. N. Titulescu nr. 19, necesar extinderii construcţiilor existente,

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, art. 12 lit. "b" şi Legea nr. 114/1996 art. 5, alin. 3,

În temeiul art. 20 lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se amână propunerea de concesionare a unui teren în str. N. Titulescu nr. 19, pentru a se obţine puctul de vedere al Serviciului Contencios cu privire la faptul că servitutea implică şi dreptul de concesionare.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

GHEORGHE DINU