Hotărârea nr. 263/1998

APROBARE P.U.Z. - ZONA CET TRIAJ - S.C. LUBRIFIN S.A.

HOTĂRÂREA NR. 263

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 octombrie 1998,

Analizând referatul nr. T. 19.803/4.09.1998 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea  Teritoriului, privind proiectul "Plan Urbanistic de zonă- zona CET - Triaj - S.C. Lubrifin S.A., 

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991,

 În temeiul art. 20, lit. "m" şi art. 28 din Legea nr. 69/1991, republicată, privind administraţia publică locală,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă proiectul "Plan Urbanistic de Znă - Zona CET- Triaj - proiect 34.036/1998, întocmit de către S.C. Proiect Braşov S.A., având ca beneficiar pe S.C. Lubrifin S.A. Braşov.

ART.2. Până la trecerea în fazele următoare de proiectare, S.C. Lubrifin va prezenta un studiu de impact asupra mediului.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MIHAELA STECIUC