Hotărârea nr. 260/1998

INCHIRIEREA DIRECTA CATRE TEATRUL PENTRU COPII "ARLECHINO" A SPATIULUI SITUAT IN BRASOV, PIATA SFATULUI NR.9.

HOTĂRÂREA NR. 260

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 octombrie 1998,

Analizând referatul nr. 24.044/1998 al Direcţiei Patrimoniu - Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile, privind închirierea directă fără licitaţie publică către Teatrul pentru Copii "Arlechino" a spaţiului situat în Braşov, Piaţa Sfatului nr. 9,

Având în vedere prevederile art. 5 din H.C.L. nr.55/1996, republicată şi ţinând cont de avizul dat de către comisia de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie,

 În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 28 Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă închirierea directă, fără licitaţie publică, a spaţiului situat în Braşov, Piaţa Sfatului nr. 9, în suprafaţă de 219,81 mp, cu destinaţia - sală de spectacole şi repetiţii, către Teatrul pentru Copii "Arlechino".

ART.2. Chiria aferentă spaţiului va fi stabilită conform Deciziei Consiliului Judeţean Braşov, referitoare la spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă.

ART.3. Închirierea se face pe o perioadă de 2 (doi) ani.

ART.4. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MIHAELA STECIUC