Hotărârea nr. 26/1998

RESPINGEREA SCHIMBARII DESTINATIEI SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE SITUAT IN STR.REPUBLICII NR.27

HOTÃRÂREA NR. 26

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 februarie 1998,

Analizând referatele nr. 28.916/13 noiembrie 1997 al Serviciului Patrimoniu şi nr. 28916/13 februarie al Serviciului E.A.I. privind schimbarea destinaţiei spaţiului cu altă destinaţie, situat în Braşov, str. Republicii nr. 27 în anexă la locuinţă,

Având în vedere prevederile art. 7 din H.C.L. nr. 55/1996 republicată şi avizul dat de comisia de specialitate,

În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Nu se aprobă schimbarea destinaţiei spaţiului cu altă destinaţie situat în Braşov, str. Republicii nr. 27, în suprafaţă de 22 mp, în anexă la locuinţa doamnei Popescu Iolanda, întrucât nu s-a răspuns solicitărilor Consiliului Local Braşov din şedinţa din data de 4 decembrie 1997.

ART.2. Direcţia Patrimoniu va efectua demersurile necesare pentru scoaterea la licitaţie a spaţiului în cazul în care comisia de repatizare va stabili că întruneşte condiţiile unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă.

ART.3. Primarul va asigura ducerea la îndeplinire  a prezentei hotărâri. 

Preşedinte al şedinţei,

NIŢÃ EMIL