Hotărârea nr. 259/1998

INCHIRIEREA DIRECTA CATRE INSPECTORATUL DE POLITIE A JUDETULUI BRASOV, A SPATIULUI SITUAT IN BRASOV, STR.A.IANCU NR.24.

HOTĂRÂREA NR. 259

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 octombrie 1998,

Analizând referatul nr. 24.954/1998 al Direcţiei Patrimoniu - Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile, privind închirierea directă fără licitaţie publică către Inpectoratul de Poliţie al Judeţului Braşov a spaţiului situat în Braşov, str. Avram Iancu nr. 24,

Având în vedere prevederile art. 5 din H.C.L. nr.55/1996, republicată şi ţinând cont de avizul dat de către comisia de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie,

 În temeiul art. 20, lit. "h" şi art. 28 Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă închirierea directă, fără licitaţie publică, a spaţiului situat în Braşov, str. Avram Iancu nr. 24, în suprafaţă de 84,29 mp, cu destinaţia - sediu secţia 2 Poliţie, către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Braşov.

ART.2. Chiria aferentă spaţiului va fi stabilită conform Deciziei Consiliului Judeţean Braşov, referitoare la spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă.

ART.3. Închirierea se face pe o perioadă de 5 (cinci) ani, cu posibilităţi de prelungire conform H.C.L. nr. 55/1996, republicată.

ART.4. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MIHAELA STECIUC