Hotărârea nr. 258/1998

RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL R.A TRANSPORT BRASOV, PE ANUL 1998.

HOTĂRÂREA NR. 258

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 19 octombrie 1998,

Analizând referatul nr. 24.345/14 octombrie 1998 al Direcţiei Economice, Serviciul Buget, prin care se propune aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. Transport Braşov, pe anul 1998,

Având în vedere prevederile art. 43 din O.G. nr. 14/1998, privind rectificarea bugetului de stat pe anul 1998, precum şi Legea nr. 72/1996, privind finanţele publice,

În temeiul art. 20, lit. "e" şi art. 28 Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. Transport Braşov pe anul 1998, în sumă de 84.500.000 lei la partea de venituri şi în sumă de 90.150.000 lei la partea de cheltuieli.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

GHEORGHE PALER