Hotărârea nr. 254/1998

APROBARE P.U.D. - D.N. 13 KM 2 + 100 BRASOV.

HOTĂRÂREA NR. 254

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 septembrie 1998,

Analizând referatul nr. T 20.962 din septembrie 1998, al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobare P.U.D. - D.N. 13 km 2 + 100 Braşov - Service şi showroom auto,

Având în vedere prevederilor Legii nr. 50/1991,

În temeiul art. 20, lit. "m" şi art. 28 din Legea  nr. 69/1991, privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1.  Se aprobă proiectul: "P.U.D. - D.N. 13 km 2 + 100, Braşov - Service şi showroom auto", proiect nr. 0510/1998, întocmit de S.C. "ARI Consult" S.R.L. Braşov, având ca beneficiar S.C. "Italtruck Center" S.R.L. Braşov.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MIHAI GRIGORAŞI