Hotărârea nr. 251/1998

AMPLASAREA UNEI CONSTRUCTII PROVIZORII.

HOTĂRÂREA NR. 251

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 septembrie 1998,

Analizând referatul nr.19.397/21 iulie 1998, al Serviciului Ocupare locuri publice din Direcţia Patrimoniu, privind aprobarea unui teren pentru amplasarea unei construcţii provizorii în municipiul Braşov, str. Zorilor nr. 13,

În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 28 din Legea  nr. 69/1991, privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1.  Se aprobă scoaterea la licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Zorilor nr. 13, pentru amplasarea unei construcţii provizorii..

ART.2. Suprafaţa ocupată este de 12 mp, preţul de pornire al licitaţiei este în conformitate cu H.C.L. nr. 296/1997, iar ocuparea se face pe o perioadă nedeterminată, în condiţiile H.C.L. nr. 42/1992, art. 4.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la  îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MIHAI GRIGORAŞI