Hotărârea nr. 250/1998

SCOATEREA LA LICITATIE PUBLICA A UNOR SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT ACCEA DE LOCUINTA, IN VEDERA INCHIRIERII LOR.

HOTĂRÂREA NR. 250

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 septembrie 1998,

Analizând referatul nr. 11.950/1998 al Direcţiei Patrimoniu,Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile, privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă,  

Având în vedere prevederile art.4 şi 4.1. din H.C.L. nr. 55/1996, republicată şi ţinând cont de avizul dat de comisia de specialitate, constituită conform H.C.L. nr. 55/1996, republicată, 

În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 28 din Legea  nr. 69/1991, privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1.  Se amână scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, identificate conform listei din anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, până la verificarea acestora de către Comisia de spaţii cu altă destinaţie.

ART.2. Rezultatul verificării va fi prezentat Consiliului Local în şedinţa din luna octombrie 1998.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov şi R.A. RIAL Braşov vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Preşedinte al şedinţei,

MIHAI GRIGORAŞI