Hotărârea nr. 249/1998

APROBAREA INTENTIEI DE PARTICIPARE A MUNICIPIULUI BRASOV LA INFIINTAREA BANCII ROMANE DE CREDIT LOCAL CA MEMBRU FONDATOR, PRECUM SI VALOAREA CAPITALULUI SUBSCRIS.

HOTĂRÂREA NR. 249

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 septembrie 1998,

Analizând referatul nr. 21.515/11 septembrie 1998 al Direcţiei Economice, prin care se propune aprobarea intenţiei de participare a Municipiului Braşov la înfiinţarea Băncii Române de Credit Local ca membru fondator, precum şi valoarea capitalului social subscris de Municipiul Braşov, 

Având în vedere adresa nr. 1479/1998, a M.L.P.A.T. Comitetul de Coordonare pentru Instituţia de Creditare Locală,

În temeiul art. 28 din Legea  nr. 69/1991, privind administraţia publică locale, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1.  Sea probă intenţia de participare a Municipiului Braşov, ca membru fondator la înfiinţarea Băncii Române de Credit Local.

ART.2. Valoarea capitalului social subscris de Municipiul Braşov, în condiţiile prevăzute de legea specială pentru această operaţiune, este de 1.000.000.000 lei.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov este abilitat să facă toate demersurile necesare pentru întroducerea unor investiţii ale Municipiului Braşov în programelepilot de creditare ale B.R.C.L.

 ART.4. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MIHAI GRIGORAŞI