Hotărârea nr. 248/1998

INSUSIREA EXPERTIZEI TEHNICE PRIVIND IMOBILUL DIN STR. CALEA BUCURESTI NR.59.

HOTĂRÂREA NR. 248

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 septembrie 1998,

Analizând referatul nr. T 17.631/31 iulie 1998, al Serviciul Strategie, Dezvoltare, Amenajare Teritoriu (protecţia mediului), privind expertiza tehnică prin care se propune ieşirea din indiviziune asupra imobilului din Calea Bucureşti nr. 59, 

În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 28 şi art. 84 din Legea  administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1.  Referitor la expertiza tehnică privind imobilul din Calea Bucureşti nr. 59, se însuseşte punctul de vedere exprimat în expertiza tehnică varianta II.

ART.2. Realizarea punctului 1 va fi în funcţie de finalizarea prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 195/1997 şi a sentinţei civile nr. 5466/1998 a Judecătoriei Braşov.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MIHAI GRIGORAŞI