Hotărârea nr. 247/1998

APROBARE PUD - COMPLEX AGRO-ALIMENTAR MAGAZIN UNIVERSAL, RESTAURANT FAST-FOOD, COFETARIE, HOTEL, COMPLEX DE AGREMENT - ZONA GARII.

HOTĂRÂREA NR. 247

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 septembrie 1998,

Analizând referatul nr. T 22.883 din data de 24 septembrie 1998 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului  privind aprobare P.U.D. în zona Gării,

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, 

În temeiul art. 20, lit. "m" şi art. 28 din Legea  administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă proiectul P.U.D. -amplasare Complex Agroalimentar, magazin universal , restaurant fast-food, cofetărie, hotel, complex agrement, proiect nr. 1690/18.09.1998, întocmit de S.C. Danina Prod Star S.R.L. şi având  ca iniţiator pe S.C. Denisan Prod Impex S.R.L. prin Sarac Ismet, în următoarele condiţii:

  • accesul din B-dul Gării, în dreptul restaurantului fast-food nu se aprobă (este sub limita de distanţă faţă de intersecţia existentă);
  • se vor respecta condiţiile impuse de către Regionala C.F.R., prin avizul ce se va obţine ulterior;
  • nu se acceptă funcţiunea de depozite en-gros;
  • dimensionarea locurilor de parcare se va face în conformitate cu prevederile H.G. nr. 525/1996, la faza de investiţie.

ART.2. Caietul de sarcini privind realizarea acestui obiectiv va fi supus aprobării Consiliului Local, în şedinţa din 26 octombrie 1998.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MIHAI GRIGORAŞI