Hotărârea nr. 245/1998

APROBAREA DE PRINCIPIU A REALIZARII UNEI FABRICI DE PAL IN MUNICIPIUL BRASOV.

HOTĂRÂREA NR. 245

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 septembrie 1998,

Analizând referatul nr. T 20.779 din data de 17 septembrie 1998, al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, privind stabilirea amplasamentului pentru o fabrică de Pal,  

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991,

În temeiul art. 20, lit. "m" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă în principiu realizarea investiţiei Fabrica de Pal, în municipiul Braşov.

ART.2. Pentru realizarea acestei investiţii, se vor prezenta spre aprobare Consiliului Local variante de amplasament în perimetrul administrativ al municipiului Braşov.

ART.3. În termen de 5 zile de la primirea documentaţiei, se va convoca o şedinţă extraordinară a Consiliului Local, pentru aprobarea acesteia.

ART.4. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MIHAI GRIGORAŞ