Hotărârea nr. 244/1998

INCHEIEREA UNUI ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL NR. 14.687/1996, INCHEIAT INTRE S.C. REVOLUT SRL SI MUNICIPIUL BRASOV.

HOTĂRÂREA NR. 244

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 septembrie 1998,

Analizând referatul nr. 21.383/1998, al Serviciului Evidenţă şi Administrare Imobile, privind renegocierea contractului de închiriere a Pieţelor Traian şi Valea Cetăţii,

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 122/1998,

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 42/1990, republicată,

În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă încheierea unui act adiţional la contractul de închiriere încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. Revolut S.R.L.

ART.2. S.C. Revolut S.R.L. va refaceindicatorii investiţiilor, inclusiv cele conexe şi va negocia cu Primăria Municipiului Braşov termenele maxime de refacere a proiectelor de realizare a investiţiilor şi termenele de închiriere, care vor fi supuse aprobării Consiliului Local.

ART.3. Termenul prevăzut la art. 2 din H.C.L. nr. 70/1996 se prelungeşte de la 2 la 5 ani, modificându-se corespunzător H.C.L. nr. 70/1996.

ART.4. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MIHAI GRIGORAŞ