HOTĂRÂREA NR. 243

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de14 septembrie 1998,

Analizând referatul Serviciul Servicii Publice Municipale privind completarea art.1 din H.CL. nr. 75/27 aprilie 1998,

În temeiul art. 20 lit. "v" şi art. 28 din Legea administraţiei pulbice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se modifică H.C.L. nr. 75/1998 astfel: se copletează art.1 alin. 1 şi 2 cu următorul conţinut:

1. Lucrările de intervenţii urgente la instalaţiile de utilitate publică (apă, canal, gaz, electricitate, termice) - maximum 48 ore;

2. Lucrările de reabilitate a reţelelor de utilitate publică (apă, canal, gaz, electricitate, termice) - maximum 15 zile.

ART.2. H.C.L. nr. 75/1998 astfel completată va fi republicată.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

OCTAVIAN CĂPITANU