Hotărârea nr. 241/1998

ADERAREA CONSILIULUI LOCAL LA REGIUNEA 7-CENTRU.

HOTĂRÂREA NR. 241

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de14 septembrie 1998,

Analizând adresa Consiliului Judeţean Braşov nr. 5540/1998 înregistratăla noi sub nr. 21.889/1998, prin care se propune aderarea municipiului Braşov la Regiunea de Dezvoltare"7 CENTRU" şi desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Braşov în Consiliul de dezvoltare,

Având în vedere prevederile Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională,

În temeiul art. 20 lit. "v" şi art. 28 din Legea administraţiei pulbice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă aderarea Municipiului Braşov la Regiunea de Dezvoltare 7 - Centru.

ART.2. Domnul consilier Sorin Gulea este desemnat ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Braşov în Consiliul de Dezvoltare Regională.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

OCTAVIAN CĂPITANU